معنی سردمدار | فرهنگ فارسی معین معنی واژهٔ سردمدار در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب معنی سردمدار | فرهنگ فارسی معین معنی سردمدار | فرهنگ فارسی معینمعنی سردمدار | لغت نامه دهخدا معنی سردمدار : سردمدار. [ س َ دَ ] (نف مرکب ، اِ مرکب ) پاتوغدار. (یادداشت مؤلف ). || رئیس و ... معنی سردمدار | لغت نامه دهخدا معنی سردمدار | لغت نامه دهخدامعنی سردمدار | لغت‌نامه دهخدا معنی واژهٔ سردمدار در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب معنی سردمدار | لغت‌نامه دهخدا معنی سردمدار | لغت‌نامه دهخداسردار باقری: ایران سردمدار نجات مردم منطقه از یوغ استکبار است رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: ایران سردمدار نجات مردم منطقه از یوغ استکبار است.به ... سردار باقری: ایران سردمدار نجات مردم منطقه از یوغ استکبار است سردار باقری: ایران سردمدار نجات مردم منطقه از یوغ استکبار استایران سردمدار نجات مردم منطقه از یوغ استکبار است رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: جمهوری اسلامی در جهت نجات مردم از یوغ استکبار از همه ... ایران سردمدار نجات مردم منطقه از یوغ استکبار است ایران سردمدار نجات مردم منطقه از یوغ استکبار استمعنی سردمدار - دیکشنری آنلاین آبادیس آبادیس - معنی سردمدار = سردمدار . [ س َ دَ ] (نف مرکب ، اِ مرکب ) پاتوغدار. (یادداشت مؤلف ... معنی سردمدار - دیکشنری آنلاین آبادیس معنی سردمدار - دیکشنری آنلاین آبادیسسردمدار چیست - venews.ir مجله تفریحی وی نیوز تفریحی سرگرمی اخبار روز ایران و جهان پزشکی سلامت سبک زندگی ... سردمدار چیست - venews.ir سردمدار چیست - venews.irکلمه سردمدار - ref4.com کلمه معنای فارسی، ترجمه انگلیسی، عربی و... تصاویر منتخب کلمات و لغات فارسی سردمدار ... کلمه سردمدار - ref4.com کلمه سردمدار - ref4.comایران سردمدار نجات مردم منطقه از یوغ استکبار است | ایران ... رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه در کشورمان نیروهای مسلح با مسئولیت، اقتدار و ... ایران سردمدار نجات مردم منطقه از یوغ استکبار است | ایران ... ایران سردمدار نجات مردم منطقه از یوغ استکبار است | ایران ...طاهره ـ سردمدار آزادی زنان | تریبون زمانه طاهره ـ سردمدار آزادی زنان (۱) نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲) ۲۲ ژوئن ۲۰۱۷ ترجمۀ ... طاهره ـ سردمدار آزادی زنان | تریبون زمانه طاهره ـ سردمدار آزادی زنان | تریبون زمانه